Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Ön Test 

1. Durağan ya da devingen yüklü parçacıkların yol açtığı fiziksel olguya ne ad verilir?

a)      Elektrik

b)      Akım

c)       Gerilim farkı

d)      Direnç

 

2. Doğru akımda tehlikeli gerilim kaç volt olarak kabul edilmektedir?

a)      36 V

b)      60 V

c)       120 V

d)      80 V

 

3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, alçak gerilim ile yüksek gerilim arasındaki sınır gerilim değeri doğru verilmiştir?

a)      380 V

b)      660 V

c)       1000 V

d)      6000 V

 

4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin yüksek gerilim hücrelerinde bulunması zorunlu değildir?

a)      Kısa devre ve topraklama teçhizatı

b)      Istaka

c)       Deri eldiven

d)      Yangın söndürme cihazı

 

5. Kazanlar, tanklar ve benzeri dar yerlerde nemli ve ıslak yerlerde, kaynak yapıldığında aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

a)      Yalnız alternatif akım kullanılabilir

b)      Yalnız doğru akım kullanılabilir

c)       Doğru akım da, alternatif akım da kullanılabilir

d)      100 voltu geçmeyen alternatif akım ve 100 voltu geçmeyen doğru akım kullanılabilir

 

6. Kuvvetli akım tesislerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları sırasında çalışanların hayatının korunması açısından mutlaka alınması gereken 5 önlemden en son yapılması gereken aşağıdaki ifadelerden hangisidir?

a)      Gerilimin her yönden kesilmesi

b)      Çalışılacak yerlerde gerilimin olmadığının kontrolü

c)       Çalışılan yerlerde, işletme esnasında gerilim altında bulunması gereken başka yerler varsa bunlarla temasın önlenmesi

d)      Kısa devre yapma ve topraklama

 

7. Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerle bu maddelerin yakınındaki yerlerde statik elektrik yüklerinin meydana gelmesine karşı aşağıda verilen güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır?

a)      Ayırıcı transformatör

b)      İyonizasyon

c)       Nemlendirme

d)      Topraklama

 

8. Aşağıda verilen elektrikli el aletleri özelliklerinden hangisi yanlıştır?

a)      Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce yetkili kimseler tarafından kontrol edilmelidir

b)      Taşınabilir elektrikli el aletlerinin sapları yeterli cins ve kalınlıkta akım geçirmeyen maddeyle kaplı olmalıdır

c)       Taşınabilir ağır elektrikli aletlerin bir yerden diğer bir yere taşınması özel sapan veya askılarla yapılmalı ve bu sapan askılar çalışma sırasında kullanılmalıdır

d)      Elektrikli el aletleri kendi özel gayeleri için doğru olarak ve kendi kapasiteleri içinde, aşırı zorlanmalara başvurulmadan kullanılmalıdır

 

9. Parlayıcı, patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddeler bulunan yerlerde, aydınlatma devresi de dahil olmak üzere elektrik tesisatı ………….. yılı geçmeyen süreler içinde düzenli olarak ehliyetli elemanlar tarafından kontrol ve bakıma tabi tutulmalıdır?

a)      1

b)      2

c)       3

d)      5

 

10. 50 Hz alternatif gerilimde, insan bedeninden geçen kaç mA akım kalpte fibrilasyona ve şuur kaybolmasına neden olmaktadır?

a)      20 / 30 mA

b)      40 / 50 mA

c)       80 / 100 mA

d)      100 / 130 mA

 

Son Test

1. Alçak gerilim: Etkin değeri …………….. olan fazlar arası gerilimdir. Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yere getirilmelidir?

a)      380 Volt ve altında

b)      220 Volt ve altında

c)       1000 Volt ve altında

d)      42 Volt ve altında

 

2. Ülkemizde kullanılan nominal gerilimlerden 220 Volt ile 380 Volt arasındaki farka ilişkin aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

a)      380 Volt daha büyüktür

b)      220 volt faz- toprak, 380 volt faz-faz arası gerilimdir

c)       İkiside alçak gerilimdir

d)      Hepsi

 

3. Statik elektik birikmelerine karşı, gerekli yerlere statik elektrik yük gidericileri ve …………………….konulmalı veya uygun diğer tedbirler alınmalıdır.Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yere getirilmelidir?

a)      Şalter

b)      Pano

c)       Topraklama

d)      Nötralizatör 

 

4. Aşağıdaki durumlardan hangisinde statik elektrik oluşmaz?

a)      Akışkan sıvının yalıtılmış boru içinde hızla nakli

b)      Tozların yalıtkan boru içinde hava ile hızla nakli

c)       Toz malzemenin bant konveyörlerle nakli

d)      Yoğunluğu yüksek sıvının boru içinde düşük hızla nakli

 

5. Tesislerin işletme ve bakımında çalışan kişilerin en önemli özelliğine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)      Ehliyeti yeterli olmalı

b)      İşletmeci ve iktisatçı olmalı

c)       Uzun yıllar çalışmış olmalı

d)      Bulunduğu çevrede bu işten anladığı için itibar görmeli

 

6. İzin verilen en yüksek işletme gerilimi 1kV ile 36 kV (36 dahil) olan hava hattı iletkenlerinin en büyük salınımlı durumda yapılara olan en küçük yatay uzaklıklarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)      1 m

b)      2 m

c)       3 m

d)      4 m

 

7. Herhangi bir pilde elektronların akış yönü hangi seçenekte doğru verilmiştir?

a)      + uçtan – uca

b)      -uçtan + uca

c)       + uçtan + uca

d)      -uçtan – uca

 

8. Aşağıdakilerden hangisi devrenin veya alıcının gerilimini ölçer?

a)      Ampermetre

b)      Ohmmetre

c)       Voltmetre

d)      Wattmetre

 

9. Zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişen akıma ne denir?

a)      Alternatif akım

b)      Doğru akım

c)       Endüktif akım

d)      Kapasitif akım

 

10. Aşağıdakilerden hangisi yapıları yıldırımdan korumak için kullanılan bir araçtır?

a)      Paratoner

b)      Parafudr

c)       Topraklama

d)      Sigorta

Teşekkürler Muhammed Mucahid Çiçek