Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar

Ön Test 

1. “Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımdır.” Bu açıklama aşağıdakilerden hangisine uygundur?

a)      Parlayıcı madde

b)      Patlayıcı madde

c)       Gazlı madde

d)      Hiçbiri

 

2. Patlamalar kaça ayrılır?

a)      4

b)      5

c)       6

d)      7

 

3. “Normal çalışma koşullarında, havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler …….. Bölge olarak tanımlanır.” Bu tanım hangi bölgeye aittir?

a)      1

b)      20

c)       21

d)      22

 

4. “ Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından dolayı oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre yada sık sık oluştuğu yerler …… Bölge olarak tanımlanır.” Bu tanım hangi bölgeye aittir?

a)      0

b)      20

c)       21

d)      22

 

5. Aşağıdakilerden hangisi elektrik tesisatı için uygundur?

a)      Expruf

b)      Topraklama

c)       Statik elektrik kontrolü

d)      Hepsi

 

6. Aşağıdakilerden hangisi parlama ve patlamayı önleme işleminde sızıntıyı önleme yöntemidir?

a)      Detektörlerle

b)      Uygun tesisatın kurulması ile

c)       Otomatik kesiciler ile

d)      Hepsi

 

7. Aşağıdakilerden hangisi “Organizasyon Önemleri” ‘nden değildir?

a)      Çalışanların eğitimi

b)      Yazılı talimatlar ve çalışma izni

c)       Patlamadan korunma önlemleri

d)      Korumasız kıyafet giyme

 

8. Aşağıdakilerden hangisi işverenin yükümlülükleridir?

a)      Patlamaların önlenmesi ve patlamadan korunma

b)      Patlama riskinin değerlendirilmesi

c)       Koordinasyon görevi

d)      Hepsi

 

9. “Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek miktarda patlayıcı karışım oluşabilecek yere ……………… denir.” Yukarıdaki tanımlamaya göre aşağıdakilerden hangisi uygun olur?

a)      Tehlikeli yerler

b)      Tehlikesiz yerler

c)       Yarı tehlikeli yerler

d)      Hiçbiri

 

10. Toz patlamaları kaç adettir ve bunlar nelerdir?

a)      1 / Organik toz

b)      2 / Metalik toz-Organik toz

c)       3 / Organik toz-metalik toz-kumlu toz

d)      4 / Kumlu toz-Metalik toz-Organik toz-Simli toz

 

Son Test

1. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal maddelerin sağlığa olan etkilerinden değildir?

a)      Toksik

b)      Huylandırıcı

c)       Tahriş Edici

d)      Aşındırıcı

 

2. Patlamalar kaça ayrılır?

a)      4

b)      5

c)       6

d)      7

 

3. Aşağıdakilerden hangisi sızıntıyı önleme yollardan birisidir?

a)      Uygun tesisatın kurulması ile

b)      Devamlı kontrol ve basınç testi ile

c)       Detektörler ile

d)      Hepsi

 

4. Kimyasal maddelerin sonuçları neler olabilir?

a)      Bir kısmı tolere edilemeyebilir

b)      Bir kısmı edilemeyebilir

c)       Canlılar ve ekosistem için risk oluşturabilir

d)      Hepsi

 

5. Toz patlamaları kaç adettir ve bunlar nelerdir?

a)      1 / Organik toz

b)      2 / Metalik toz-Organik toz

c)       3 / Organik toz-metalik toz-kumlu toz

d)      4 / Kumlu toz-Metalik toz-Organik toz-Simli toz

 

6. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede suyun avantajlarından değildir?

a)      Kolay bulunabilmesi

b)      İletken olması

c)       Ucuz olması

d)      Zehirsiz olması

 

7. Aşağıdakilerden hangisi elektrik tesisatı için uygundur?

a)      Expruf

b)      Topraklama

c)       Statik elektrik kontrolü

d)      Hepsi

 

8. Aşağıdakilerden hangisi işverenin yükümlülüklerinden birisi değildir?

a)      Patlama riskinin değerlendirilmesi

b)      İşyerinin güvenli hale getirilmesi

c)       Koordinasyon görevi

d)      Patlama riskini yok saymak

 

9. Aşağıdakilerden hangisi etkili ateşleme kaynaklarından birisidir?

a)      Sıcak yüzeyler

b)      Mekanik veya elektrik kaynaklı kıvılcımlar

c)       Elektrostatik boşalmalar

d)      Hepsi

 

10. “ Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından dolayı oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre yada sık sık oluştuğu yerler …… Bölge olarak tanımlanır.” Bu tanım hangi bölgeye aittir?

a)      0

b)      20

c)       21

d)      22

Teşekkürler Muhammed Mucahid Çiçek